My Title
Език: BG

Гаранция

Вие избрахте  продуктите на  Диелт ЕООД  .

По всички въпроси свързани с експлоатацията и обслужването на закупения от Вас продукти, Ви молим да си обръщате към нас

на тел: 02/4440399 0888/035399 или  email: shop@elmag.bg.

 Посочените в настоящата Гаранционна карта гаранционни обстоятелства, допълват правата на потребителя, предоставени със "Закона

за защита на потребителите" и действащото Българско законодателство.

Гаранционният срок обхваща:

1**   година   - всички продукти от марката  MHB, LEOCH, ACUMAX  (капсуловани акумулаторни батерии) при спазване изискванията на производителя.

2** години - всички продукти от марката CSB, EUROPOWER  (капсуловани акумулаторни батерии) при спазване изискванията на производителя.

3** години - всички продукти от марката PANASONIC, YUASA (капсуловани акумулаторни батерии) при спазване изискванията на производителя .

6**  месеца   – Акумулаторни пакети, изработени от нашата фирма с батерии закупени от нашия магазин.

6** месеца -   фенери, зарядни устройства,трансформатори, адаптори и др.

Гаранцията важи за държавата, в която е закупен продукта.

За начало на гаранционния срок се счита датата на покупка. В течение на гаранционния срок се осъществява ремонт или замяна на Вашето изделие при следните условия:

Правилно попълнена, подписана и подпечатана Гаранционна карта от магазина,  придружена от оригинална фактура или фискален бон за покупката.

Гаранционни условия за капсуловани акумулаторни батерии от марката MHB,CSB, LEOCH, SCUMAX, EUROPOWER,YUASA и PANASONIC:

Гаранцията покрива фабрични дефекти, които влошават външния му вид или пречат на нормалното му функциониране

В случай на основателна рекламация изделието ще бъде подменено в магазина от който е закупена батерията.

За да важат горе посочените гаранционни условия е необходимо да се спазват стриктно техническите предписания на производителя за монтаж и поддръжка на изделието.

Гаранционни условия за акумулаторни пакети:

Гаранцията е призната в режим на подзаряд.

Гаранцията покрива фабрични дефекти, които влошават външния му вид или пречат на нормалното му функциониране

В случай на основателна рекламация изделието ще бъде подменено в магазина.

За да важат горепосочените гаранционни условия е необходимо да се спазват стриктно техническите предписания на производителя  за монтаж и поддръжка на изделието.

Гаранционният ремонт се извършва в нашия сервиз по усмотрение и преценка на сервизния специалист, в случай на  доказан фабричен дефект или пропуск като:

•некачествени спойки;

• повреда на някои от елементите;

• дефектни елементи;

• неправилно сглобени елементи;

• липси на части при окомплектоването.

Гаранционни условия за останалите продукти,закупени от нас:

Гаранцията покрива дефекти на материала и изработката в срок от 6 месеца.

Ограничения по гаранцията:

ГАРАНЦИЯТА НЕ СЕ ПРИЗНАВА ПРИ ИЛИ ЗА:

Неправилно или немарливо използване, включително злоупотреба и употребата на неоригинални резервни части и аксесоари; неправилен монтаж, експлоатация и поддръжка;

Нарушаването на целостта на инструмента, включително неправомерна намеса и изменение на конструкцията на машината и оборудването;

Заличена или нечетлива гаранционна лепенка;

Механични повреди и претоварване;

Неквалифициран ремонт, в това число и от неупълномощени лица;

Предшестващ ремонт неописан в съответния раздел на настоящата Гаранционна карта;

Използване на продуктите в силно замърсена среда и нетипични за него температурни условия;

Повреди, вследствие на твърде ниско или твърде високо напрежение;

Повреди, вследствие на външен удар (при падане, настъпване, удар, притискане и други подобни);

Повреди, настъпили поради неправилно инсталиране на инструмента и/или оборудването;

Нередовна или неправилна поддръжка;

Нормално изхабяване и естествено износване - при нормално използване;

Повреди, настъпили при транспортирането;

Не се спазват указанията за употреба;

Повреди, настъпили поради форсмажорни обстоятелства - всякакви природни бедствия, пожари, наводнения, аварии и др.;

Гаранцията не покрива демонтирани, частично разглобени или ремонтирани с неоригинални части или инструменти, които са отваряни или поправяни от неупълномощени лица.

Срокът на гаранционното обслужване не се променя при извършване на гаранционен ремонт. Гаранцията на детайли и/или компоненти подменени по време на гаранционния срок продължава до изтичане на гаранционния срок на компонента/изделието

ВНИМАНИЕ!

• Монтажът на изделието да се извършва от квалифицирани специалисти!

• Съблюдавайте инструкцията на производителя и съхранявайте вашата батерия винаги заредена след употреба!

• Експлоатацията на изделията да се осъществява при температури по-високи от 0оC и по-ниски от 40оC .

 

 

Най-продавани

JYC GP7-12 - 12V 7Ah F1

JYC GP12-7 - 12V 7Ah F2

Цена: 23.10лв.
LANDPORT 12V 7Ah / LPC12-7.2 F1

Yuasa NP7-12L 7Ah 12V F2

Цена: 51.60лв.
Посетете Elmag.bg в ShopMania Фирми